Подготовка за печат

Изисквания за подаваните файлове за печат към Дигитална печатница S360

 • Формат: PDF (препоръчителен), съвместим със стандарт PDF/X-1a:2003, както и EPS, AI, PSD, CDR
  Цветност: CMYK
  Резолюция: най-малко 250 dpi (препоръчително 300 dpi) или 100 dpcm
  Шрифтове: конвертирани в криви
  Изображения: вградени в документа
  Прозрачности: растеризирани на 300dpi във финалния файл
  Увеличаване на размера за рязане: най-малко с 3 mm
  Безопасна зона: най-малко 3 mm преди края
  Дебелина на линиите: минимум 0.25 pt или 0.07 mm
 • Формат: PDF (препоръчителен), съвместим със стандарт PDF/X-1a:2003, както и TIFF, EPS, AI, PSD
  Цветност: CMYK
  Резолюция: най-малко 150 dpi (препоръчително 300 dpi)
  Шрифтове: конвертирани в криви
  Изображения: вградени в документа
  Прозрачности: растеризирани на 300 dpi във финалния файл
  Дебелина на линиите: минимум 0.3 pt


 • Формат: PDF (препоръчителен), съвместим със стандарт PDF/X-1a:2003, както и TIFF, EPS, AI, PSD
  Цветност: CMYK
  Резолюция: препоръчително 300 dpi
  Шрифтове: конвертирани в криви
  Изображения: вградени в документа
  Прозрачности: растеризирани на 300 dpi във финалния файл
  Дебелина на линиите: минимум 0.3 pt

 • Препоръчително е:
  • Формат: PDF
  • Растерните обекти да бъдат на 600 dpi
  • Текстовете да бъдат в криви.
  • Черното да бъде 100% Black
  • Нивата на сивото да бъдат процент от черното
  • При ползване на Pantone е желателно да се задават и CMYK стойности от клиента
  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
  За максимално качество най-високата точка на продукта трябва да бъде избраното поле за печат.
  При заоблени предмети (чаши, термоси, бутилки, антистрес топки) е необходимо предварително да се
  прецени максималния размер на текста или изображението - така ще бъдат избегнати разпрашаване,
  промяна и избледняване на цветовете и други нежелани ефекти.
 • Формат:
  • При бели тениски - PDF, EPS, AI, PSD, TIFF, JPG, PNG...
  • При тъмни и черни тениски (цветове, изискващи печат с бяла подложка) - TIFF, PSD, векторни файлове*
  Цветност: CMYK
  Шрифтове: конвертирани в криви
  Резолюция: 300 dpi

  * Генерирането на бяла подложка за тъмен текстил по подразбиране се извършва автоматично. Имайте предвид обаче, че подобно автоматично генериране не е препоръчителна практика - особено, когато се касае за бутикови изделия или продукти, в които се търси реализъм, дълбочина на изображението и максимално коректно предаване на цветовете и нюанси.


А сега малко подробна информация :)

Значителна част от неблагополучията, свързани с дигиталния печат, могат да се избегнат при подготовката на файловете за печат.

Цвят и цветни пространства

Между цветът, изобразен на монитора, и цвета в отпечатъка може да съществува съществена разлика. За да се минимизира тази разлика е необходимо:

 • монитора да е хардуерно калибриран;
 • да се работи в програма, която поддържа конкретното цветно пространство, в което ще печата машината. Визуализацията (proof color) трябва да бъде включена;
 • системата за управление на цвета да е настроена коректно;
 • Да се отчита невъзможността да се възпроизвеждат някои цветове от RGB пространството в CMYK, както и особеностите на хартията.

Ink Limit

 • Сборът от стойностите на компонентите на цвета по CMYK не трябва да превишава 280%. Това изискване по никакъв начин не ограничава цветопредаването.
 • Черният цвят трябва да се задава като C35,M30,Y30,K100. Цвят 4х100% е вреден за машината и не е по-черен от 35,30,30,100. При наличие на такъв цвят в проекта той трябва да се поправя, а при невъзможност да се ползва по-висока стойност на настройките.

Светли тонове

Надлъжните неравномерности вследствие на запрашване в ксерографската система за отделен цвят е най-лесно забележима в границите 15-40% на цвета. За ограничаването на този ефект се препоръчва използване на едно и двукомпонентни светли тонове.

Тонални градиенти (преливки)

Възможни са три проблемни момента:

 • Рязко прекъсване или оцветяване в друг цвят в областта, където градиента преминава в бяло. При използване на Colotech и скорошна калибрация (линеаризиране) градиента може да се изобрази коректно до стойности на цвета около 2% по CMYK. При ползване на нерегламентирани медии този процент е по-висок и не е еднакъв за всички цветове.
 • Постеризация (бендинг) - появява се при липса на конкретни тонални стойности в градиента от грешки в конвертирането от едно цветно пространство в друго или при невъзможност да се възпроизведе конкретен цвят върху нерегламентирана хартия. При задаване на градиента е добре това да се прави в цветното пространство на машината, а не в RGB. Добавяне на шум също спомага за по-гладкото цветопредаване.
 • Стъпаловидно накъсване на градиента се получава при неправилно определяне на Gradient Steps в предпечатната програма. Запълването на градиенти на големи площи също е източник на проблеми, защото в CMYK модела стойностите на основните цветове могат да бъдат максимум 100 при прехода от бяло към най-наситените стойности.


Шрифтове. Добрата практика предполага:

 • Да се използват проверени постскрипт шрифтове без дефекти;
 • Шрифтовете да бъдат ембеднати в PDF документ;
 • Да не се конвертират към криви дребни шрифтове;
 • Да се използват едно и двукомпонентни цветове за изобразяване на текст.

 

Тази информация е достъпна благодарение на Людмил Кръстев