Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19